Pr. Kris Jackson
Kingdom Seekers @IPC Houston, TX
Saturday, August 18th, 2018 @6:30 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX


Pr. Kris Jackson
Kingdom Seekers @IPC Houston, TX – Part 3
Friday, August 17th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX


Pr. Kris Jackson
Kingdom Seekers @IPC Houston, TX – Part 2
Friday, August 17th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX


Pr. Kris Jackson
Kingdom Seekers @IPC Houston, TX – Part 1
Friday, August 17th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX


Pr. Felix Chivandire
Kingdom Seekers @IPC Houston – Part 1
Thursday, August 16th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX

>


Pr. Felix Chivandire
Kingdom Seekers @IPC Houston – Part 2
Thursday, August 16th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX


Pr. Felix Chivandire
Kingdom Seekers @IPC Houston – Part 3
Thursday, August 16th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX


Pr. Felix Chivandire
Kingdom Seekers @IPC Houston
Thursday, August 16th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX


Evg. Saju John Mathew | Topic: Mission Challenge
Sunday, August 5th, 2018 @7 pm (CST) | IPC Hebron, Houston, TX

Book your tickets